d

WE ARE BRUNN

Let’s Work Together

Image Alt

Honda – Họp báo Lễ tổng kết hoạt động tài chính 2019

Honda - Họp báo Lễ tổng kết hoạt động tài chính 2019

Ngày 23/05/2019, Honda Việt Nam đã tổ chức chương trình Họp báo Tổng kết hoạt động năm tài chính 2019 và Kế hoạch phát triển năm tài chính 2020.

AIT được Honda lựa chọn để xây dựng nội dung và tổ chức chương trình.

Date: